Sport For All

Sport For All – Herkes için Spor

Herkes için Spor Projesi ulus-ötesi işbirliği geliştirerek sporun ve fiziksel aktivitelerin hem gençler hem de yetişkinler arasında arasında teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu alanda sporun fiziksel ve psikolojik gelişimine katkısı, sporun ekonomik boyutu, sporun dahil etmedeki rolü hem ulusal hem de uluslararası işbirlikleri ile sayesinde bir araç olarak kullanılmasını teşvik etmektir.
Proje 2016 Ocak ile 2017 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan, Türkiye, Portekiz, Macaristan, Romanya, Yunanistan ve Makedonya’da gerçekleşti. Proje bu ülkelerde çalışan sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri ve spor federasyonlarını bir araya getirerek spor ve fiziksel aktivitelerin daha çok kişiye ulaşması için işbirlikleri geliştirdiler.

Uluslararası çalışmalarda başarılı projeler geliştiren Dinamik Gelişim Derneği Türkiye ortağı olarak projede yer aldı.

Proje boyunca Türkiye’de yapılan çalışmalar:

• ’Şiddete Karşı Spor – uluslar ve disiplinler arası seminerler ve yuvarlak masa çalışmaları’’
• Spordaki eşitlik – Gençler için Spor
• Spor için gönüllü olmak – fiziksel çalışmaların teşviki
• Sporun ekonomik boyutu
• Herkes için spor –farklı hedef kitleleri için spor etkinlikleri

Herkes için Spor projesi kapsamında ülkemizde saha çalışmaları, okullarda çocuklara yönelik spor çalışmaları, turizm ve belediyeler gibi spor çalışmalarını doğrudan destekleyebilecek kurumlarla toplantılar yapıldı.


Etkinliklerimiz Alaçatı, İzmir ve İstanbul’da Ekim 2016 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında toplamda 200 kişi ile birlikte yapıldı.
Bu çalışmalar:

• Sporun fiziksel gelişim olarak kullanılması
• Sporun okullarda şiddeti azaltan bir araç olarak kullanılması
• Sporun sosyal içerme ve dahil etmede bir araç kullanılması
• Sporun ekonomik boyutu ve alternatif turizm sektöründe sporun kullanılması

Uluslararası alanda yaptığımız çalışmalar:
Albena Resort, Bulgaristan: 11 – 14 Mayıs 2016, 5 – 18 Haziran 2016, 7 – 15 Eylül 2016.
Dobrich, Bulgaristan: 7 – 8 Haziran 2016
Sofya, Bulgaristan: 20 – 29 Haziran 2016, 7 – 12 Ekim 2016
Montana, Bulgaristan: 1 – 2 Temmuz 2016
Atina, Yunanistan: 11 – 14 Nisan 2017

Ulusötesi etkinliklerde proje yaklaşık olarak 1000 kişiye ulaşarak masa tenisi, futbol, voleybol, yüzme, sporun şiddeti azaltan bir araç olarak kullanılması için konferanslar ile spor ve fiziksel çalışmaları teşvik etti.

Herkes için Spor projesi Avrupa komisyonu tarafından Erasmus+ programının Spor kategorisi kapsamında fonlanmış olup proje koordinatörü Bulgaristan Aile destek ve Spor Federasyonu’dur.

HERKES İÇİN SPOR (THE SPORT FOR ALL) Projesi şu ülkelerce gerçekleştirilmektedir: Bulgaristan, Makedonya,Yunanistan,Türkiye,Romanya,Macaristan,Portekiz.