Learnıng Indeed

Learning Indeed, Avrupa-Akdeniz bölgesindeki 20 genci diğeri,önyargı, önyargı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi konularda eğiterek kültürlerarası diyalogun geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu olumsuz trendlerle mücadele etmek için hazırlanan bir yıllık programdır.

Başkaları hakkında öğrenme ve modern teknoloji ve ifade araçlarını kullanma başkalarıyla olan etkileşimde yabancı düşmanı davranış ve ayrımcılığın azaltılması için bir önkoşul olacaktır.

Faaliyetler çok seviyeli olarak uygulanacaktır: önce katılımcıların başkalarının kültürünü benzersiz ve yaratıcı bir şekilde keşfedecekleri bireysel düzey. Başka bir ülkeye “sanal seyahat” ve ev sahibi hakkında öğrenme eylemi, kültürlerarası diyalogu geliştirecek. Planlanan sonuç, 10 ülkenin her biri için geliştirilen bir gençlik dostu kültürel rehberdir: Avusturya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Bulgaristan, Türkiye, Mısır, Slovenya, Tunus ve Macaristan.

İkinci seviye, bölgedeki olumsuz eğilim ve davranışlarla mücadele etmektedir. Bu süreç, bireysel öğrenmeyle başlayacak ve Bosna-Hersek’teki 7 günlük okulda gerçekleşecek gençlerin eğitimi yoluyla devam edecek. Orada

gençlere, bu olumsuz eğilimlerle savaşmanın yollarını öğrenmeleri için bir fırsat sunulacak. Okul, öğrenme sürecinin yanı sıra 10 proje ülkesinde uygulanacak yerel girişimlerle sonuçlanacaktır.

Üçüncüsü, 10.000’den fazla genç ve diğer vatandaşları dolaylı olarak hedefleyerek, iyi uygulamaları, “seyahat” kültürünü yayma ve bölgenin tamamında öğrenme hedefini gerçekleşmektir.

Ortaklarımız ve Anna Lindh Vakfı hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin:

Dinamik Gelisim Dernegi (eng. Dynamic Development Association) web: www.dd.org.tr
Facebook: www.facebook.com/DinamikGelisimDernegi

Anna Lindh Foundation: Web: www.annalindhfoundation.org
Facebook: www.facebook.com/annalindhfoundation

Anna Lindh Foundation – Bosnia and Herzegovina Network:
Facebook: www.facebook.com/Anna.Lindh.Foundation.Bosnia.andHerzegovina