PR FOR NGOs

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ

8 Ülke 28 Katılımcı:

İngiltere, Estonya, Litvanya, Kıbrıs, Norveç, Portekiz, Çek Cumhuriyeti , 24-30.05.2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek.

Sivil toplum kuruluşunun ve aktivitelerinin tanıtımı için,etkili yolları keşfetmek,organizasyonun pozitif imajını ve şöhretini güçlendirmek amacıyla STK ile hedef kitlesi arasındaki iletişim kurma sürecini öğrenmek için Halkla İlişkiler alanını keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Proje, STK’ların ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak isteyen fakat bir halkla ilişkiler uzmanı istihdam etme olanağı bulamayan STK çalışanları, gençlik çalışanları ve aktivistlerin organizasyonlarının tanıtımı için kullanabilecekleri Halkla İlişkiler araçlarını öğrenmeleri amacıyla geliştirildi.

HEDEFLER

* Katılımcıları,Halkla İlişkilerin anlamı, gelişimi ve ana bileşenleri hakkında bilgilendirmek

* Katılımcılara, Halkla İlişkiler alanında deneyimlerini paylaşma olanağı sağlamak

* Halkla İlişkiler stratejisi geliştirmek ve sürdürmek için katılımcılara pratik araçlar ve yöntemler sunmak

* Hedef kitlelerle etkin iletişim kurmaları ve Halkla İlişkiler stratejilerinin sürdürülebilirliği için katılımcıların temel Halkla İlişkiler becerilerini geliştirmelerini sağlamak

* Daha az fırsata sahip gençlere ulaşmanın yollarını Halkla ilişkiler ile keşfetmek

* Katılımcılar arasında kültürlerarası çeşitliliği ve dinler arası diyalogu, ortak özgürlük değerlerini, hoşgörü ve insan haklarına saygıyı teşvik etmek